Wikia


Sjabloon:Ne Een zorg-au-pair is een persoon, meestal tussen 25 en 55 jaar, die helpt bij de verzorging van iemand met een veelal zware zorgbehoefte voor minimaal een aantal dagen per week.

Meestal komt een zog-au-pair uit een ander(stalig) land(sdeel) en ontvangt, behalve kost en inwoning (of andere huisvesting), een salaris, meestal in het land van herkomst. De zorg-au-pair woont in bij de persoon die zorg behoeft en is (in principe) geen huishoud(st)er of bediende, maar houdt zich voornamelijk bezig met primaire verzorging als hulp bij opstaan, wassen, aankleden, eten klaarmaken, doktersbezoek etc.

De specifieke 'zorg-au-pair' bestaat sinds 2006, inspelend op de toenemende vergrijzing enerzijds en op de stijgende kosten van de zorg anderzijds. Een zorg-au-pair blijft meestal 6 tot 12 weken bij één en dezelfde persoon en wordt afgewisseld met een collega. In de regel mag een buitenlandse zorg-au-pair in totaal niet langer dan 6 maanden in Nederland werken. De zorg-au-pair wordt bij een zware zorgbehoefte in de regel vergoed uit het persoonsgebonden budget.

De zorg-au-pair is een alternatief voor het verblijf in een zorginstelling en is ook vaak goedkoper. De verwachting is dat het aantal zorg-au-pairs in Nederland de komende jaren zal toenemen.

Zie ook Edit

This page was moved from wikipedia:nl:Zorg-au-pair. It's edit history can be viewed at Zorg-au-pair/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki