Wikia


Sjabloon:Weg Het Treslinghuis, gelegen in het midden van de Oosterparkwijk in Groningen, is een multifunctioneel gebouw waarin meerdere, deels maatschappelijke, activiteiten samenvallen onder de hoed van Werkpro Groningen. Het richt zich met name op verhuur van zaal- en kantoorruimte en ook is er een restaurant gevestigd, Grand Café genaamd.

Historie Edit

Het Treslinghuis is oorspronkelijk gebouwd in 1913-1915 als een ‘verzorgingstehuis voor de a-socialen’. Zo bood het in de jaren dertig van de 20e eeuw onder andere onderdak aan TBC-patiënten. In 1959 werd het gebouw vernoemd naar Tjalling Petrus Tresling, een Groninger advocaat die zich in begin 19e eeuw inzette voor maatschappelijk misdeelden. Het pand was later jarenlang een verpleeghuis (nu Innersdijk) tot dat in 2005 het pand via woningbouwcorporatie Nijestee een maatschappelijke bestemming kreeg. Er kwamen jongerenwoningen en Stichting Wing en Stichting Huis kregen er onderdak. Na het faillissement van Wing nam Stichting Werkpro (voormalig Werkprojecten Groep) het stokje over van Wing. Nadien is veel energie gestoken in het moderniseren en herinrichten van het pand om in het gebouw, als centraal punt in de wijk, breed dienstverlening aan te kunnen bieden in aan de Oosterparkwijk.

This page was moved from wikipedia:nl:Treslinghuis. It's edit history can be viewed at Treslinghuis/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki