Wikia


Sjabloon:Weg Een termijnaffaire is het afsluiten van een transactie tot koop/verkoop van valuta (wisseltransactie) op een afgesproken tijdstip in de toekomst. Het is een soort van een termijncontract, maar uitsluitend op een vreemde valuta. Termijnaffaires worden gebruikt voor het indekken tegen de risico’s van de valutamarkt.

Wat is een termijnaffaireEdit

Een termijnaffaire is een overeenkomst met een bank om op een vastgestelde datum, de vervaldatum, tegen een vastgestelde koers, de termijnkoers, een overeengekomen hoeveelheid van valuta aan te kopen of te verkopen.

Begrippen

Contante koers
De koersverhouding tussen de twee betrokken valuta op de dag van afsluiten van de termijnaffaire
Termijnkoers
De koersverhouding die aangeboden wordt voor de vervaldag
Vervaldag
De in het contract vastgestelde datum waarop de transactie start
Settlementdag
Twee dagen na de vervaldag, de dag dat de transactie gesettled wordt.

Waarom een termijnaffaire?Edit

Wanneer bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf weet dat het over 9 maanden onderdelen moet betalen in de VS, dan weet dat bedrijf ook dat er tegen die tijd een bedrag van 2 miljoen dollars betaald moet worden. De koers van de euro ten opzichte van de dollar fluctueert, dus wil het Nederlands bedrijf zekerheid hebben. Natuurlijk zou het mooi zijn als over 9 maanden de koers van de dollar laag is, maar het bedrijf wil daar niet op speculeren.

Indekken tegen de koersfluctuatie kan op een aantal wijzen:

  • Alleen nog contracten in euro’s afsluiten (en dus koersrisico bij de leverancier leggen)
  • De onderdelen in dollars kopen en vervolgens de eindproducten in dollars verkopen
  • Contant aankopen van de dollars
  • Een valuta termijnaffaire
  • Valuta-opties kopen

De eerste twee mogelijkheden zijn een kwestie van onderhandelen met klant en leverancier. De valuta opties bieden zekerheid tegen gevreesde stijging / daling, maar zijn relatief kostbaar.

Contant aankopen van de dollars biedt zekerheid, maar die dollars liggen dan negen maanden lang niets te doen, dat levert renteverlies op. De dollars zouden op een Amerikaans depot gezet kunnen worden, om er daar rente voor te ontvangen, maar die rente is altijd relatief laag. En waarschijnlijk staat daar ook nog tegenover dat er euro’s geleend moeten worden om de dollars te kopen.

Het bedrijf kan een termijnaffaire (outright transaction) afsluiten met haar bank. De klant koopt dan de 2 miljoen dollars per 9 maanden later. Op de vervaldag wordt de termijnaffaire uitgevoerd. Settlement is standaard twee dagen na de vervaldag. Is de vervaldag 20 juni, dan is de settlement op 22 juni. Voordeel is dat door het termijnaffaire-contract de kosten van de onderdelen over 9 maanden helder zijn., de doorwerking van de kosten in de kostprijs is ook eenduidig, bij de bedrijfsvoering hoeft geen rekening gehouden te worden met te verwachten risico’s.

Hoe wordt berekend hoeveel de termijnaffaire gaat kosten?Edit

Bij het afsluiten van de termijnaffaire doen de koersverwachtingen er niet toe. Dat lijkt vreemd, omdat het wel over een transactie gaat die in de toekomst plaats moet vinden. Maar de waarde van de termijnaffaire wordt gebaseerd op het verschil in rente tussen de twee valuta.

De bank met welke de termijnaffaire afgesloten wordt zal dit direct in de markt afdekken. In het bovenstaande voorbeeld van het bedrijf dat over 9 maanden 2 miljoen dollar nodig heeft, zal de bank:

  1. In de VS 2 miljoen dollar kopen en weer uitlenen tegen de dollar-rente
  2. In Europa het equivalent van 2 miljoen weer lenen voor de periode van 9 maanden

Resultaat van deze transacties is:

  • Over 9 maanden krijgt de bank het geld (equivalent van 2 miljoen dollar) van het bedrijf.
  • De gekocht dollars leveren een rente op.
  • Over de eurolening moet rente betaald worden.

Alles bij elkaar optellend gaat het alleen om het verschil in rente tussen de dollar en de euro. De waarde van de termijnaffaire wordt dan ook bepaald door de renteverschillen. De termijnkoers, de koers op de vervaldatum, wordt daarom bepaald door de renteverschillen en niet door verwachtingen met betrekking tot de euro-dollar koers.

Wanneer de rente in het dollar-gebied hoger is dan in Nederland (agio voor euro), dan zal de termijnkoers lager zijn dan de contante koers. Andersom, is de rente in het buitenland lager dan in Nederland (disagio voor euro), dan is de termijnkoers hoger dan de contante koers.

This page was moved from wikipedia:nl:Termijnaffaire. It's edit history can be viewed at Termijnaffaire/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki