Wikia


Sjabloon:Weg Sjabloon:Twijfel Speciale ethertheorie is een nog jonge wetenschap. Er wordt van uitgegaan dat alle inertiaalsystemen waarover gesproken wordt in de speciale relativiteitstheorie van Einstein eigenlijk een ether zijn. In een ether beweegt licht (in vacuum) met de lichtsnelheid. Constant (in tijd) en in alle richtingen evensnel. Dat wordt isotroop genoemd. Ongeveer 1970 heeft prof. Sunyaev metingen gedaan aan de achtergrondstraling die door Penzias en Wilson in 1965 is ontdekt. Een frappant effect is wel het dipooleffect. In een specifieke richting (+/- sterreneeld Leeuw) lijkt de temperatuur van de achtergrondstraling iets warmer en precies daartegenover lijkt hij wat kouder. Dit Doppler-effect geeft de indruk dat wij (de aarde, die om de zon draait, die om het centrum van de melkweg draait, die in de ruimte beweegt...) naar het sterrenbeeld Leeuw bewegen met een snelheid van 370 km/sec +/- 30 km/sec. Officieel mag dit stelsel alleen inertiaalsysteem heten. Iedereen in de hele ruimte zou dezelfde metingen uit kunnen voeren en daarmee zijn eigen snelheid ten opzichte van de achtergrondstraling kunnen weten. De speciale ethertheorie gaat er van uit dat Lorentz-transformatie pas nodig is als er een ander inertiaalsysteem wordt gevonden met dergelijke universele eigenschappen. Leuk aan de speciale relativiteitstheorie is dat in ieder inertiaalsysteem de lichtsnelheid isotroop c is, dus het inertiallsysteem ten opzichte van de achtergrondstraling is een goede kandidaat. De speciale ethertheorie wacht gewoon op metingen die bevestigen dat het inertiaalsysteem dat al omstreeks 1970 is gevonden een ether mag gaan heten. Het verschil tussen ether en inertiaalsysteem is dat een ether een bevoorrecht inertiaalsysteem is. Bijvoorbeeld lucht en vliegtuigen die erin vliegen is een ether. Wij weten en merken precies wanneer er een vliegtuig door de geluidsbariere gaat. Lucht met geluid als communicatiemiddel is dus een ether. Nu is de lichtbariere door de SRT verboden en er wordt gezegd dat licht in alle inertiaalsystemen met de lichtsnelheid gaat. De speciale ether-theorie wacht dus gewoon af totdat mensen tevreden zijn met een inertiaalsysteem ofdat de lichtbariere wordt doorbroken...

This page was moved from wikipedia:nl:Speciale ethertheorie. It's edit history can be viewed at Speciale ethertheorie/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki