Wikia


Sjabloon:Weg Het Sint-Goedeleconvent is een rooms-katholieke meisjesstudentenclub in Leuven. Ze maakt deel uit van het Katholiek Studentencorps te Brussel en het Meisjesseniorenkonvent (MSK). De leden worden goedelkes genoemd. De voorzitster van het Goedeleconvent wordt ook presida genoemd. De kleuren van het Sint-Goedeleconvent zijn groen-rood-groen (de kleuren van de stad Brussel).

GeschiedenisEdit

Het Vlaams Studenteninnenverbond voor Groot-Brussel werd op zaterdag 12 april 1941 opgericht door Olga Paternoster onder impuls van de toenmalige preses van Bezem Lovania Brussel, Piet Van Nieuwenhuysen. Het was bedoeld als vrouwelijk equivalent van Bezem Lovania Brussel en verenigde studentes uit Groot-Brussel die te Leuven of aan katholieke instellingen voor hoger onderwijs in Brussel studeerden. In 1944 werd het onder de naam Sint-Goedeleconvent opgenomen in de corpsstructuur van het Brussels Studentencorps (vanaf 1948 Katholiek Studentencorps te Brussel, KSC). De facto was het KSC hierdoor een van de eerste gemengde studentenclubs in Leuven. Vanaf de tweede helft van de jaren '70 begon het KSC als geheel meer en meer te draaien als een gemengde studentenclub, maar door de specifieke koepelstructuren in het Leuvense studentenleven, bleven de jongens- en meisjesclubs de jure apart bestaan. De goedelkes kregen een speciale behandeling doordat ze niet onderworpen waren aan doop en ontgroening. In de jaren '80 en '90 werd de situatie stilaan genormaliseerd: vanaf 1985 werden de meisjes ook ontgroend en kregen ze een clubnaam, vanaf 1995 werden ze ook gedoopt en sinds 2002 dragen ze in plaats van wijnlintjes ook commilitoneslintjes van normale breedte. In 1986 werd het lidmaatschap van de goedelkes in de Brabantse Gilde ook statutair aanvaard. In 1995 en 1997 was het Sint-Goedeleconvent ook één van de medeoprichters van het Meisjesseniorenkonvent (MSK). In 1998 stapte het Goedeleconvent terug uit het MSK, om in 2004 onder voorzitterschap van Els Goubert terug definitief aanvaard te worden. Vanaf 2003 konden de goedelkes ook de preses van het KSC leveren en Sarah Vangindertael werd in 2003-04 de eerste vrouwelijke corpspreses. In 2006 kreeg het Sint-Goedeleconvent zijn eigen schild. Els Goubert werd in 2006-07 de eerste senior seniorum van het MSK uit het KSC.

Externe linksEdit

Sjabloon:Navigatie Meisjesseniorenkonvent

This page was moved from wikipedia:nl:Sint-Goedeleconvent. It's edit history can be viewed at Sint-Goedeleconvent/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki