Wikia


Sjabloon:Weg Sjabloon:Infobox studievereniging Studievereniging Paradoks is de studievereniging van de opleidingen Biomedische technologie en Technische geneeskunde aan de Universiteit Twente.

Doelstelling Edit

De doelstelling van studievereniging Paradoks is het behartigen van de wensen en belangen, zowel op studiegerelateerd vlak als het gezelligheidsvlak, van studenten Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde en daarbij betrokken medewerkers van de Universiteit Twente. Enerzijds is deze vereniging dus een 'studiewaakhond', maar anderzijds organiseert zij ook een hoop activiteiten ter ontspanning en verbreding van kennis.

Naamgeving Edit

De naam ‘Paradoks’ is ten tijde van de oprichting in 1978 door de leden gekozen. Paradoks roept in de eerste plaats associaties op met de (al dan niet schijnbare) tegenstelling tussen techniek en de levende materie. In de tweede plaats komt hiermee het paramedische karakter van de beide opleidingen tot uiting.

Edit

In het logo zijn verwijzingen te vinden naar de verscheidene vakgebieden die in beide studies worden aangedaan. De reageerbuis verwijst naar de chemische technologie, de esculaap naar de medische kant, het tandwiel naar de werktuigbouw en het raster naar zowel de elektrotechniek als technische natuurkunde.

Geschiedenis Edit

De oorsprong van deze studievereniging ligt in 1978. Toen was zij nog een vereniging voor de afstudeerrichting Biomedische Technologie van de opleidingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. In 2002 heeft deze vereniging een doorstart gemaakt na het zelfstandig worden van de opleiding Biomedische Technologie. In 2003 heeft studievereniging Paradoks ook de opleiding Technische Geneeskunde onder haar hoede genomen.

Heden ten dage Edit

Momenteel is deze studievereniging een van de grootste studieverenigingen van de universiteit met ongeveer 1500 leden, waarvan er ruim 150 actief zijn in commissies.

Sjabloon:Navigatie studieverenigingen biomedische wetenschappen en technologie Nederland

This page was moved from wikipedia:nl:S.V. Paradoks. It's edit history can be viewed at S.V. Paradoks/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki