Wikia


Sjabloon:Weg Sjabloon:Infobox studievereniging Plutonica is een gemengde, kleurdragende studentenclub en tevens academisch corps in Leuven en is lid van de Academische Orde van Bourgondië.

GeschiedenisEdit

De Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica werd op 20 oktober 1993 opgericht en was bedoeld als club voor mensen die aan het Limburgs Universitair Centrum (nu Universiteit Hasselt) te Diepenbeek gestudeerd hadden en daarna aan de Katholieke Universiteit Leuven studeerden of in Leuven op kot zaten.

Plutonica richtte op 23 april 1998 samen met de Vlaamse Academische Broederschap Fraternitas en de Régionale Bruxelloise des Étudiants Louvanistes de Academische Orde van Bourgondië (OAB) op. Ook werd er in 1998 een vriendschapsverdrag gesloten met KVHC Noord-Brabant. Voor de oud-leden werd in juli 1999 een oud-ledenvereniging opgestart.

Op het algemeen convent van maart 2002 besloot het bestuur de club open te stellen voor alle clubstudenten uit de Lage Landen en het concept om te vormen tot modelclub voor het traditionele studentenleven. Dit betekent dat de vereniging probeert de traditie en gebruiken van de clubcodex na te volgen en te verspreiden en studentikoze gezelligheid in stijl aanbiedt. In juli 2003 werd Plutonica dan omgevormd tot Academisch Corps te Leuven, een corps naar Vlaams model dat de studentenclub, de oud-ledenvereniging en verschillende bijzondere conventen overkoepelt. Op 8 juli 2006 werd er te Diest een vriendschapsverdrag met Caeruleus gesloten.

Plutonica nuEdit

De kleuren van Plutonica zijn blauw-wit-groen (waarbij het blauw staat voor de K.U.Leuven en het wit en groen de kleuren van de Limburgse gilde zijn - oorspronkelijk die van de stad Hasselt). De commilitones van Plutonica dragen linten en clubpetjes naar Vlaams model. Het devies van Plutonica is Aliquando et insanire iucundum est!, een uitspraak van Seneca die zoveel betekent als "Het is plezant ook eens iets geks te doen!".

Het corps telt momenteel een twaalftal actieve leden. De vereniging staat bekend om haar cantussen. Verder bestaat het activiteitenaanbod uit traditionele studentikoze activiteiten zoals rollingen, clubavonden, doop en ontgroening, maar ook uit culturele uitstappen en lezingen. De club volgt de Vlaamse katholieke studententraditie, maar neemt geen politieke, religieuze of ideologische standpunten in. Drie keer per jaar verschijnt het clubblad Plutonicaantje.

De website van Plutonica werd opgestart in 1995, waarmee Plutonica de eerste Leuvense studentenclub op het internet was. De site bevat tegenwoordig een zeer uitgebreid archief met teksten en gegevens over het Vlaamse studentenleven.

Externe linksEdit

Sjabloon:Navigatie Academische Orde van Bourgondië

This page was moved from wikipedia:nl:Plutonica. It's edit history can be viewed at Plutonica/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki