Wikia


Sjabloon:Weg Oecumenische theologie vergelijkt de doctrines van de diverse kerkgenootschappen, de katholieke, de orthodoxe en de protestantse (calvinistisch, lutheraans en anglicaans) om oplossingen te vinden voor de controverses teneinde het herstel te bewerkstelligen van de Ene Algemene Kerk van Christus. Dit is ook de reden van bestaan van de Wereldraad van Kerken (WCC). Met oecumenische theologie hielden zich onder meer bezig de theoloog Hans Küng. Zeer veel werk op dit gebied wordt ook verricht door interconfessionele commissies (bijvoorbeeld Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity; Anglican Roman Catholic International Commission; de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de WCC). Belangrijke resultaten waren de Verklaring van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken over Doop, Eucharistie en Ambt (het 'Lima-rapport') van 1982 en de Gemeenschappelijke Verklaring van de Lutherse Wereldfederatie en de [Rooms-]katholieke Kerk over de Rechtvaardingsleer van 1999[1].

Sjabloon:Appendix

Sjabloon:Beginnetje

This page was moved from wikipedia:nl:Oecumenische theologie. It's edit history can be viewed at Oecumenische theologie/edithistory


Citefout: De tag <ref> bestaat, maar de tag <references/> is niet aangetroffen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki