Wikia


Sjabloon:Weg Kameno is een studentenvereniging die actief is in Leuven. Zij organiseert tweewekelijks activiteiten voor de kinderen in de wijk Hoogland, Korbeek-Lo.

StructuurEdit

Kameno is een onafhankelijke studentenvereniging die gesubsidieerd wordt door de stad Leuven als lokaal jeugdwerk. Nauwe banden worden onderhouden met de vzw A Place to Live in Brussel, waar Kameno ook vertegenwoordigd is in het bestuur. Er is echter geen vorm van hiërarchie.

Het bestuur van Kameno bestaat uit een tiental studenten, uit verschillende studierichtingen. De voorzitter wordt door de bestuursgroep gekozen voor een hernieuwbare periode van één jaar. Daarnaast is er ook een ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en ledencoördinator.

Filosofie en doelstellingEdit

Bedoeling is om het creatieve potentieel dat aanwezig is in een studentenstad te kanaliseren naar de rand van de stad en de rest van haar bevolking. Bovendien wordt de studenten zo ook een kans tot sociaal engagement geboden.

ActiviteitenEdit

De activiteiten zijn opgevat als workshops rond een bepaald thema. De inhoud van deze workshops is zeer uiteenlopend, maar centraal staat steeds creativiteit en uitdaging. Actieve en rustigere namiddagen worden ook afgewisseld. Voorbeelden van activiteiten zijn onder meer een circusnamiddag, een cluedospel of estafettespelen.

GeschiedenisEdit

Amikejo ontstond in 2004 als studenteninitiatief na een zomerkamp van de Brusselse vzw A Place to Live, (APTL), waarna bij sommigen het besef groeide dat studenten wel de middelen en tijd konden vinden om zich sociaal te engageren, maar hen die kans vaak niet geboden werd.

Na een voorbereidend werkjaar (2004 - 2005), vonden in maart 2006 de eerste activiteiten plaats, en werd door het stadsbestuur een lokaal in de wijk ter beschikking van de vereniging gesteld. In datzelfde jaar werd Kameno door de stad Leuven erkend als lokaal jeugdwerk en vanaf toen ook als dusdanig gesubsidieerd. Sinds 2007 heeft Welzijnszorg jaarlijks een deelproject ondersteund. Voor het werkjaar 2007 - 2008 (Project 'Hoogland 2008'), het werkjaar 2008-2009 (Project '(Hoog)Land in Zicht!') en het werkjaar 2009-2010 (project 'WereldWijzer') beschikt Kameno daardoor over extra middelen om met de kinderen ook buiten de wijk op avontuur te trekken, en een breder buurtproject uit te bouwen. Met deze steun wordt onder meer een jaarlijks wijkfeest georganiseerd.

In 2010 werd Kameno ook genomineerd voor de Prijs voor het Vrijwilligerswerk, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met de Verenigde Verenigingen.

Kameno bereikt op dit ogenblik met zo'n 40 studentenvrijwilligers zo'n 30 kinderen uit de wijk.

NaamEdit

Kameno is Esperanto voor 'haard'. De naam werd in 2007 door het bestuur gekozen omwille van de inhoudelijk sterke betekenis en het universele karakter van de taal Esperanto.

Externe linkEdit

This page was moved from wikipedia:nl:Kameno. It's edit history can be viewed at Kameno/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki