Wikia


Sjabloon:Weg Dekate Mousa is de Eindhovense Studenten Film- en Fotovereniging. Het is een foto-vereniging gericht op studenten aan de Technische universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en andere hoger-onderwijsinstellingen in Eindhoven. Dekate Mousa is aangesloten bij de Bond van Nederlandse amateur-fotografen verenigingen (BNAFV, kortweg Fotobond), en onderhoudt contacten met de andere culturele studentenverenigingen en Studium Generale van de TU/e.

Activiteiten Edit

Wekelijks worden activiteiten georganiseerd door het bestuur en andere leden:

  • workshops (denk aan digitale beeldbewerking, portretfotografie, high-speed)
  • werkbespreking o.l.v. een docent
  • foto-wedstrijden
  • tentoonstelling samenstellen
  • lezingen door bekende fotografen
  • bezoek van musea en foto-tentoonstellingen
  • gezamenlijke foto-uitstapjes
  • film-avond

Een studio is beschikbaar voor studenten die zich willen scholen in het gebruik van studio-apparatuur. Digitale nabewerking van foto's is mogelijk en dit is de meest gebruikte techniek. De vereniging beschikt ook nog over een doka (donkere kamer) waar leden sporadisch films ontwikkelen en zwart-wit foto's afdrukken.

Sinds 2010 is er weer meer interesse voor het maken van films.

Onderwerpen Edit

Dekate Mousa houdt zich bezig met vele vormen van fotografie:

Zowel techniek als creativiteit hebben aandacht.

Opdrachten Edit

Dekate Mousa krijgt regelmatig opdrachten van andere studentenverenigingen in Eindhoven. Tegen geringe kosten kan een ervaren fotograaf rapportages maken, gala's fotograferen of (groeps)portretten maken.

De Objectief Edit

De Objectief is het verenigingsblad van Dekate Mousa.

Geschiedenis Edit

Dekate Mousa (de tiende muze) begon in 1960 als activiteit van het Eindhovens Studenten Corps (E.S.C.) voor film-amateurs. Op 18 oktober 1961 wordt Dekate Mousa erkend als zelfstandige film-vereniging. Halverwege de jaren '60 gaat men zich ook bezighouden met fotografie: Dekate Mousa werd de Eindhovense studenten film- en fotovereniging.

In 1968 gaan de studenten-cultuurverenigingen samen verder als EKSTRA (vanaf 1979 een vereniging), de Eindhovense Kulturele STudenten RAad. Er worden meer films geproduceerd: in 1969 wordt de film 'Boter, kaas en eieren' opgenomen. Maar in 1984 wordt Ekstra opgeheven en de verenigingen Dekate Mousa en het E.S.M.G. worden 'heropgericht' als onafhankelijke verenigingen.

In 1987 wordt de sectie Cultuur opgericht tijdens de bestuursvergadering van S.S.E en de cultuurverenigingen betrekken in 1988 ruimtes in de zuidvleugel van de Bunker. Het zevende lustrum van Dekate Mousa wordt in 1996 gevierd met een doka in het auditorium. Dekate Mousa verhuist dat jaar ook naar Scala aan de Kanaalstraat.

Studium Generale en S.S.E. gaan vanaf het jaar 2000 samenwerken. Het achtste lustrum van Dekate Mousa wordt in 2001 gevierd met een groot fotomozaïek in het Hoofdgebouw en een foto-kalender. In 2007 is Dekate Mousa verhuisd van Scala naar het studentencentrum de Bunker. In 2011 bestaat Dekate Mousa 50 jaar, er wordt een tentoonstelling georganiseerd.

Ontwikkelingen Edit

Sinds 2009 is een trend waarneembaar waarbij het bestuur zelfstandig opereert, in plaats van samen te werken met commissies en andere leden van de vereniging. Hierdoor geraakt de vereniging in een negatieve spiraal. Typerend zijn de karige activiteiten rondom het lustrum in 2011.

Externe links Edit

This page was moved from wikipedia:nl:Dekate Mousa. It's edit history can be viewed at Dekate Mousa/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki