Wikia


Sjabloon:Weg Blue Gate Antwerp is een toekomstig bedrijventerrein op de huidige site van Petroleum-Zuid aan de Schelde in Antwerpen. Bedoeling is om de zwaar vervuilde gronden te saneren om er plaats te maken voor bedrijven met een duurzaam karakter. Er wordt ook gekeken of er een overslagterminal kan komen als stadsregionaal distributiecentrum voor de Antwerpse stedelijke regio.

Blue Gate Antwerp is voorlopig 63 hectare groot. Na 2035 kan het groeien tot 103 hectare. Blue Gate Antwerp bestaat uit drie grote delen: een logistieke zone, een zone voor productie, onderzoek & ontwikkeling, en een groene corridor van 14,5 hectare.

De bodem van het terrein is historische sterk verontreinigd. Vooraleer de oplevering kan plaatsvinden, moeten een aantal oude bedrijfsinstallaties worden verwijderd, dienen sommige van de bestaande wegen te verdwijnen en moet de grond gesaneerd worden. Ook een ophoging van het terrein is nodig, gezien de "actuele waterzieke toestand" van de site. De volledige herontwikkeling zal gefaseerd verlopen, dit in functie van de marktvraag. De sanering kan starten in 2014.

Het terrein wordt ontwikkeld door de consortia Blue Open (DEME Environmental Contractors (DEC), Bopro en Dredging International), M Kwadraat (Mourik en Mourik Groot Ammers) en Blauwe Plek (Aertssen en Cordeel).

This page was moved from wikipedia:nl:Blue Gate Antwerp. It's edit history can be viewed at Blue Gate Antwerp/edithistory