Wikia


Sjabloon:Weg Sjabloon:Twijfel Algemene ethertheorie borduurt voort op de speciale ethertheorie. Omdat Lorentztransformaties niet gebruikt worden in de speciale ethertheorie is er een relatie die opnieuw afgeleid moet worden en dat is de massa-snelheids relatie. De ontdekking dat in sterren atoomenergie de motor is die ons belicht en ons de fossiele brandstoffen heeft opgeleverd is door Einstein benoemd als E=mc^2. Die ontdekking is enorm en de mensen hebben in de afgelopen eeuw enigszins geleerd daar netjes mee om te gaan. Natuurkundig heeft het veel gevolgen, want er waren twee behoudswetten: die van massa en die van energie; en die moeten nu samengevoegd worden tot een behoudswet. Massa kan immers in energie worden omgezet. De formule daarvoor is: m = mo + E/c^2; de massa van een object met een bepaalde energie is groter dan de massa, als ie stilgestaan had in de ruimte. Hierbij grijpt de algemene ethertheorie terug op de speciale ethertheorie. De vraag : wat is stilstaan in de ruimte? wordt door de speciale ethertheorie redelijk beantwoord, nl gewoon die objecten die geen dipooleffect hebben ten opzichte van de achtergrondstraling. Massa van een bewegend object is dus (iets) zwaarder dan van een stilstaand object omdat energie een massa-equivalentie heeft. Men zegt daarom p=m0 gamma v. Gamma is de factor waarmee de massa toeneemt. De algemene ethertheorie zegt dat de kinetische energie van een deeltje of obeject T= 1/2 m0 gamma v^2, een analogie met de klassieke mechanica. Daarmee is gamma te berekenen gamma(v)= 1/(1-1/2(v/c)^2). In eerste benadering komt de gamma van de algemene ethertheorie overeen met die van de relativiteitstheorieen, omdat snelheid eenduidig gedefinieerd is in de speciale ethertheorie is energie dat ook, deeltjes sneller dan de lichtsnelheid zijn mogelijk en een zorgvuldige boekhouding van massa en energie bij botsingen levert een mechanica op die weer onder de exacte wetenschappen benoemd mag worden.

This page was moved from wikipedia:nl:Algemene ethertheorie. It's edit history can be viewed at Algemene ethertheorie/edithistory