Wikia


Sjabloon:Weg Acantha is een onafhankelijke studentenclub voor LGBT's en sympathisanten die in Gent studeren.

Geschiedenis & InfoEdit

De holebistudentenclub is ontstaan in december 2003. De vereniging is genoemd naar één van de vier minnaars van de Griekse god Apollo. De stichtingsreceptie van Acantha vond uiteindelijk plaats op 12 maart 2004.

Acantha heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten voor holebistudenten in Gent tot 28 jaar. Het bestuur kan hier uitzonderingen op toelaten, waardoor de facto ook hetero's en niet-studenten lid kunnen worden. Volgens de statuten mag het aantal hetero's maximum een vierde van het aantal leden vertegenwoordigen en kunnen ze geen lid worden van het bestuur.

Acantha is geen caféclub, vertegenwoordigt geen studierichting, gemeente of regio en is neutraal op politiek, filosofisch en religieus vlak. Vanwege deze positie is ze lange tijd onafhankelijk gebleven van overkoepelende organen en konventen. Maar om een goede verstandhouding te bereiken met andere holebi- en LGBT-verenigingen en studentenclubs is Acantha in 2014 toch lid geworden van çavaria, het overkoepelend orgaan voor holebiverenigingen in België. In 2014 werd de club ook door de jongerenorganisatie Wel Jong Niet Hetero goedgekeurd. Acantha zetelt mee in de regionale en nationale overlegmomenten van deze verenigingen. Daarnaast houdt de club ook specifieke overlegmomenten met de andere holebijongerenverenigingen in Gent, Verkeerd Geparkeerd en RaB30.

ZusterverenigingenEdit

Acantha is de eerste kleurdragende studentikoze LGBT-vereniging in Vlaanderen, maar ondertussen niet de enige meer; in Antwerpen en Oostende bestaan er tegenwoordig ook.

Externe links Edit

This page was moved from wikipedia:nl:Acantha (studentenclub). It's edit history can be viewed at Acantha (studentenclub)/edithistory